Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Ενιάλιοι ενιαυτοί

Θάμβος το άρμα του Φαέθωνα
Θάμβος το φανάρι της Αρτέμιδας
Τ'άλογα σμήνη στραφταλίζουν στο διηνεκές ημίφως
Θερμοκρασία δεινών μεγασαύρων
έμβιον μαζί και άβιον
λειχήνα της τούντρας της δυτικοανατολικής νήσου
Δέος ποταμού
υπερπραγματκότης ανθέων
ανεμώνες και σφοδέλια στου Νεόκαστρου το μοναστήριον κολαστήριον
Καλλιέργειες νάρκους
Σύ είπας και σύ έπραξας