Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

This I just interpreted
The Seagull
By Odysseas Elytis


On the crest of the wave to sleep
He lays his head
Of nothing  afear'd
Day in and day out
As a gull,he goes about
Of war he knows not
Nor of knives,not
God gave him seaweed ,
Colourful pebbles for every need.
Alas,alas,in this our world
Seaweed no smell ebbs
,sparkle not colourful pebbles
Hoi polloi lurk,
Look at you,not a word,
All powerful to present
And on the morrow
Absent


And the original

O γλάρος - Οδυσσέας Ελύτης
Στο κύμα πάει να κοιμηθεί
δεν έχει τι να φοβηθεί
Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει
γλάρος είναι και πηγαίνει
Από πόλεμο δεν ξέρει
ούτε τι θα πει μαχαίρι
Ο Θεός του ’δωκε φύκια
και χρωματιστά χαλίκια
Αχ αλί κι αλίμονό μας
μες στον κόσμο το δικό μας
Δε μυρίζουνε τα φύκια
δε γυαλίζουν τα χαλίκια
Χίλιοι δυο παραφυλάνε
σε κοιτάν και δε μιλάνε
Είσαι σήμερα μονάρχης
κι ώσαμ’αύριο δεν υπάρχεις